Sort by
Sort by

HSCB Nước tương Maggi

Tên hồ sơ  
Bản tự công bố thực phẩm bổ sung Nước tương Maggi đậu nành giảm muối TCCS 45-2023-NVL Tải hồ sơ
Bản tự công bố Thực phẩm bổ sung Nước tương đậu nành thanh dịu Tải hồ sơ

Bản tự công bố Thực phẩm bổ sung Nước tương đậu nành đậm đặc

Tải hồ sơ

Công văn bổ sung nhãn cho nước tương đậm đặc 1.8L - 66-2022-NVL 

Tải hồ sơ

Bản tự công bố sản phẩm Nước Tương hảo hạng 119 2022 NVL

Tải hồ sơ

Bản tự công bố sản phẩm  Nước tương Maggi đậu nành thanh dịu

Tải hồ sơ

HSCB NƯỚC TƯƠNG MAGGI ĐẬU NÀNH ĐẬM ĐẶC

Tải hồ sơ

Bản tự công bố sản phẩm Nước tương hảo hạn MAGGI - 17.05.2021

Tải hồ sơ

Bản tự công bố sản phẩm Thực phẩm bổ sung Nước tương MAGGI đậu nành

Tải hồ sơ

COA sản phẩm Thực phẩm bổ sung Nước tương MAGGI đậu nành

Tải hồ sơ

Nhãn sản phẩm Thực phẩm bổ sung Nước tương MAGGI đậu nành

Tải hồ sơ

Hồ sơ tự công bố của thực phẩm bổ sung Nước tương Maggi đậu nành thanh dịu

Tải hồ sơ

Thông báo bổ sung bao bì cho sản phẩm Thực phẩm bổ sung nước tương Maggi Đậu nành Thanh Dịu - 12.08.2019

Tải hồ sơ

Thông báo bổ sung bao bì chai 910ml cho sản phẩm Thực phẩm bổ sung nước tương Maggi Đậu nành Thanh Dịu - 13.11.2019

Tải hồ sơ

Thay đổi nhãn của sản phẩm Thực phẩm bổ sung nước tương Maggi Đậu nành Thanh Dịu - 23.04.2020

Tải hồ sơ

Bản tự công bố sản phẩm Thực phẩm bổ sung Nước tương MAGGI đậu nành đậm đặc

Tải hồ sơ

COA sản phẩm Thực phẩm bổ sung Nước tương MAGGI đậu nành đậm đặc

Tải hồ sơ

Nhãn sản phẩm Thực phẩm bổ sung Nước tương MAGGI đậu nành đậm đặc

Tải hồ sơ

Thông báo thay đổi nhãn của sản phẩm thực phẩm bổ sung Nước tương Maggi đậu nành đậm đặc - 30.07.2019

Tải hồ sơ

Thông báo thay đổi nhãn của sản phẩm Thực phẩm bổ sung nước tương Maggi đậu nành đậm đặc - 12.08.2019

Tải hồ sơ

Thông báo bổ sung bao bì chai 910ml cho sản phẩm Thực phẩm bổ sung nước tương Maggi Đậu nành đậm đặc - 13.11.2019

Tải hồ sơ

Thay đổi nhãn của sán phẩm Thực phẩm bổ sung nước tương Maggi đậu nành đậm đặc - 23.04.2020

Tải hồ sơ

Bản tự công bố sản phẩm nước tương Maggi tỏi ớt tươi - 24.04.2018

Tải hồ sơ

COA sản phẩm nước tương Maggi tỏi ớt tươi - 21.04.2018

Tải hồ sơ

Nhãn sản phẩm nước tương Maggi tỏi ớt tươi

Tải hồ sơ

V/v: Thay đổi hạn sử dụng và nhãn của sản phẩm Nước tương Maggi tỏi ớt tươi

Tải hồ sơ

Thông báo thay đổi nhãn của sản phẩm Nước tương Maggi tỏi ớt tươi - 30.07.2019

Tải hồ sơ

Thay đổi nhãn của sản phẩm Nước tương Maggi tỏi ớt tươi - 23.04.2020

Tải hồ sơ