Nhãn hiệu

Good Food, Good Life...là cam kết của chúng tôi mỗi ngày, ở khắp mọi nơi - nhằm nâng cao cuộc sống của người tiêu dùng thông qua việc cung cấp các lựa chọn thực phẩm và đồ uống tốt cho sức khỏe.
Các thương hiệu của chúng tôi


Cam kết của chúng tôi

Chiến lược về Dinh dưỡng, Sức Khỏe và Sống Vui Khỏe thể hiện xuyên suốt qua các dòng sản phẩm của Nestlé.

Tạo Giá Trị Chung

Việc đầu tư phải mang lại lợi ích tốt đẹp cho công ty và cho những cộng đồng nơi công ty đang hoạt động kinh doanh.