Tạo giá trị chung

Việc đầu tư phải mang lại lợi ích tốt đẹp cho công ty và cho những cộng đồng nơi công ty đang hoạt động kinh doanh.

DINH DƯỠNG

Nutrition

Là công ty hàng đầu về dinh dưỡng và sống vui khỏe, Nestlé luôn quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng.

MÔI TRƯỜNG


Chúng tôi đảm bảo nguyên tắc bền vững về môi trường luôn song hành với các hoạt động, thương hiệu và sản phẩm của Nestlé.

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Phát triển nông thôn

Góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành hàng cà phê Việt Nam.

NHÂN QUYỀN


Chúng tôi nhận ra và hành động dựa trên trách nhiệm tôn trọn quyền con người trong hoạt động kinh doanh của Nestlé.

BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

Water

Nestlé luôn nỗ lực để giảm thiểu lượng nước trong hoạt động sản xuất.

CON NGƯỜI NESTLÉ


Chúng tôi xem đội ngũ nhân viên là trọng tâm, với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo môi trường làm việc an toàn, có lợi cho sức khỏe và gắn kết.