Sort by
Sort by

Chúng tôi cam kết đạt được hiệu quả tài chính hàng đầu trong ngành, quản lý tài chính vững chắc và tuân thủ các chính sách tài chính. Mục tiêu của chúng tôi là tối ưu hóa tốc độ tăng trưởng, dòng tiền và lợi tức đầu tư của Nestlé. Nói tóm lại, chúng tôi là những tác nhân thay đổi thực sự – nhằm mục đích tạo ra giá trị lâu dài, cho cả cổ đông và xã hội.

Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn về vai trò tài chính, từ kế toán đến thuế, lương hưu đến kho bạc, chi phí và kiểm toán, cả ở thị trường và trung tâm dịch vụ dùng chung. Các nhóm hỗ trợ ra quyết định của chúng tôi cung cấp kế hoạch và báo cáo, trong khi những người kiểm soát trong các đơn vị kinh doanh và các chức năng hỗ trợ giúp thúc đẩy hiệu quả kinh doanh và triển khai chiến lược.

Nhân viên tài chính của chúng tôi cũng đa dạng như vai trò của họ – và các nhóm tài chính địa phương cung cấp hỗ trợ tại hơn 180 quốc gia nơi Nestlé bán hàng. Mạng lưới toàn cầu này mang đến cho bạn những cơ hội tuyệt vời để học hỏi và phát triển, thông qua trải nghiệm thực tế trong công việc hoặc tham gia một trong các khóa học về tài chính và lãnh đạo tại Nestlé Learning Academy. Bạn xác định tốc độ mà bạn muốn nâng cao kỹ năng của mình.

Hãy biến nhóm của chúng tôi thành điểm đến nghề nghiệp tiếp theo của bạn. Dù trọng tâm của bạn là gì, bạn sẽ không bao giờ thiếu thách thức và có thể chắc chắn rằng ý tưởng và kiến ​​thức chuyên môn của bạn sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của chúng tôi.

three-workers-talking

Chúng tôi tìm kiếm

Những người có hiểu biết sâu sắc về kinh doanh, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, sự tự lực và động lực cá nhân.

Nếu bạn kết hợp những khả năng này với tiêu chuẩn chính trực cao nhất, thì nhóm của chúng tôi là mảnh ghép hoàn hảo dành cho bạn.

two-workers-at-table-smiling