Sort by
Sort by

Nhân sự

Con người là chìa khóa thành công của chúng tôi. Bộ phận nhân sự của chúng tôi đã hỗ trợ lực lượng lao động gồm 270.000 người tiếp tục thúc đẩy tổ chức tiến lên, phát triển hơn. Vai trò trong bộ phận nhân sự sẽ cho phép bạn đóng góp cho một tương lai tốt đẹp hơn, cho dù thông qua các chương trình đầu ngành của chúng tôi để hỗ trợ giới trẻ, thúc đẩy sự công bằng, bình đẳng, đa dạng & hòa nhập hay giúp tạo ra giá trị chung trong mọi việc chúng ta làm.

Nhân sự tại Nestlé mang đến cơ hội trong ba lĩnh vực rộng lớn. Bạn có thể hợp tác với các nhà quản lý doanh nghiệp, giúp họ cải thiện hiệu suất thông qua con người. Bạn có thể mang kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực tuyển dụng, phát triển con người hoặc các lĩnh vực nhân sự chuyên môn khác cho bộ phận của chúng tôi. Hoặc bạn có thể tham gia một trong những trung tâm quy mô của chúng tôi, nơi đảm bảo rằng nhân viên của chúng tôi được đáp ứng các nhu cầu nhân sự thiết yếu để họ có thể tập trung vào những gì họ làm tốt nhất.

three-employees-talking

Chúng tôi tìm kiếm

Nghề nghiệp trong lĩnh vực Nhân sự đều bổ ích và đầy thử thách. Chúng tôi tìm kiếm những nhà tư tưởng chiến lược có thể chủ động xây dựng và quản lý các mối quan hệ đối tác trong nhóm để giúp quản lý tài năng của chúng tôi. Kết hợp kiến ​​thức chuyên môn với sự nhạy bén trong kinh doanh, bạn cần là người hướng đến con người và là một thành viên năng nổ trong đội nhóm.

Bạn sẽ có thể tư vấn và quản lý các mối quan hệ một cách hiệu quả khi bạn giúp đảm bảo chúng ta có nguồn nhân lực tốt nhất để giữ cho Nestlé vững mạnh và cạnh tranh.

two-workers-sitting-at-table