Sort by
Sort by

Công nghệ thông tin

Chúng tôi quản lý bối cảnh hoạt động CNTT lớn nhất trong ngành FMCG và thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trên quy mô lớn. Công việc CNTT cho phép Nestlé tạo ra sự khác biệt tích cực cho cuộc sống của hàng triệu người tiêu dùng và khách hàng trên toàn thế giới.

Chúng tôi đang sử dụng công nghệ máy học (Machine Learning) và phân tích nâng cao (Advanced Analytics) để chuyển đổi cách chúng tôi sử dụng dữ liệu, tận dụng các cơ hội thương mại điện tử để phục vụ khách hàng tốt hơn và thúc đẩy các cơ hội 'công nghiệp 4.0' trong chuỗi cung ứng và sản xuất.

Chúng tôi đang làm việc với tất cả các bộ phận chức năng của Nestlé để cung cấp các sản phẩm và giải pháp CNTT đang định hình quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của công ty.

three-workers-looking-at-laptop

Chúng tôi tìm kiếm

Chúng tôi là một nhóm đa văn hóa và chúng tôi tìm kiếm những người chia sẻ các giá trị của chúng tôi: những người tò mò, đổi mới, hợp tác và đam mê công nghệ mới cũng như kỹ thuật số.

Bạn sẽ được thúc đẩy bởi thách thức cải thiện cuộc sống của người tiêu dùng thông qua việc sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm. Nếu bạn muốn tạo ảnh hưởng, sẽ không có giới hạn nào cho sự nghiệp CNTT của bạn tại Nestlé.