Sort by
Sort by

Kỹ thuật

Các kỹ sư của chúng tôi đóng góp vào việc cải tiến quy trình, chiến lược hoạt động và các dự án sản xuất. Với trách nhiệm tổng thể đối với tài sản cố định của chúng tôi, họ giúp đảm bảo các nguồn lực của chúng tôi được duy trì, cạnh tranh, tuân thủ và an toàn. Các kỹ sư của Nestlé cũng quản lý chương trình đầu tư vốn trị giá hàng tỷ CHF của Nestlé.

Kỹ thuật tại Nestlé bao gồm các hoạt động kỹ thuật số, đảm bảo rằng các công nghệ tốt nhất của Công nghiệp 4.0 được áp dụng và tích hợp vào tài sản của chúng tôi để tối ưu hóa hiệu suất của chúng. Các kỹ sư của Nestlé cũng có trách nhiệm với môi trường, cung cấp các giải pháp và công nghệ trong các lĩnh vực như tái chế nhựa, năng lượng tái tạo, không thải khí carbon và tái sử dụng nước.

employees-at-production-line

Chúng tôi tìm kiếm

Các kỹ sư đam mê công nghệ mới và muốn tham gia vào hành trình chuyển đổi kỹ thuật số.

Bạn là người nhanh nhẹn, sáng tạo và có tư duy tập trung vào giải pháp, đặc biệt là trong việc giúp đưa ngành hướng tới một tương lai xanh hơn và bền vững hơn. Bạn là người nắm lấy sự đa dạng và hòa nhập, đồng thời có hứng thú làm việc trên các danh mục sản phẩm, khu vực địa lý và chức năng khác nhau. Nếu vậy bộ phận chúng tôi là danh riêng cho bạn.

man-sitting-at-pc-smallpic