Sort by
Sort by

Đa dạng và Hoà nhập

Là một phần không thể thiếu trong văn hoá của Nestlé
Banner D&I

Tại Nestlé, chúng tôi hướng đến sự đa dạng và hòa nhập bằng những ảnh hưởng tích cực thông qua:

Văn hóa
Văn hóa
Văn hóa

Bằng cách xây dựng một văn hóa hòa nhập, tận dụng sự khác biệt của nhân viên khi làm việc cùng nhau. 

Xã hội
Xã hội
Xã hội

bằng cách hành động, tham gia và hòa nhập với xã hội và các bên liên quan trong môi trường kinh doanh đa dạng của chúng tôi trên toàn bộ chuỗi giá trị

Đổi mới
Đổi mới
Đổi mới

bằng cách suy nghĩ về nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng và khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm khả năng tiếp cận đến sản phẩm - mọi lúc, mọi nơi và mọi hoàn cảnh.

Đa dạng và Hòa nhập

Đa dạng và hòa nhập tại Nestlé là gì?

Đa dạng và Hòa nhập là một phần không thể thiếu trong văn hóa của Nestlé.

Văn hóa của Nestlé xuất phát từ sự tôn trọng: tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác, tôn trọng sự đa dạng và tôn trọng thế hệ tương lai. Chúng tôi luôn ưu tiên sự đa đạng và hòa nhập trong mọi việc chúng tôi làm, tập trung vào 3 lĩnh vực cốt lõi: văn hóa, đổi mới và xã hội. Điều này liên quan đến việc xây dựng một nền văn hóa hội nhập, coi trọng những tài năng và kinh nghiệm khác nhau, đổi mới để phục vụ nhu cầu của đa dạng khách hàng và gắn kết với xã hội trong đa dạng thị trường nơi chúng tôi  hoạt động.

Chúng tôi tuyển dụng những nhân tài có năng lực và động lực, những người tôn trọng các giá trị của Nestlé, cung cấp các cơ hội phát triển cho nhân viên một cách  bình đẳng và bảo vệ sự riêng tư của mọi người. Chúng tôi sẽ có biện pháp với những hành vi phân biệt đối xử. Chúng tôi cam kết cung cấp các cơ hội bình đẳng bắt đầu từ thời điểm tuyển dụng cho đến khi kết thúc mối quan hệ làm việc.

Bình đẳng giới

 

Bình đẳng giới là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi kể từ năm 2008 và chúng tôi đã gia tăng số lượng phụ nữ ở tất cả các cấp bậc trong tổ chức. Chúng tôi muốn trở thành một Công ty bình đẳng giới bằng cách tạo ra các điều kiện thuận lợi trong môi trường làm việc nhằm đạt được sự gia tăng hàng năm về tỷ lệ nữ giới trong vị trí Quản lý và lãnh đạo cấp cao. Các sáng kiến toàn cầu và địa phương về đa dạng giới tính bao gồm:

- Cơ hội phát triển: chương trình cố vấn và huấn luyện (mentoring & coaching programs)
- Môi trường làm việc linh hoạt và hỗ trợ lẫn nhau
- Chương trình về những gương mặt tiêu biểu, những buổi trao đổi cởi mở
- Đào tạo về kỹ năng lãnh đạo và về chủ đề sự Thiên vị không chủ đích

- Chính sách bảo vệ thai sản

43

 

Chúng tôi đã ưu tiên việc bình đẳng giới trong các hoạt động Nhân sự của mình. Trong những năm gần đây, số lượng phụ nữ ở các vị trí quản lý đã tăng lên đáng kể. Kể từ năm 2018, 43% các vị trí này do phụ nữ nắm giữ. Hiện tại chúng tôi đang chú trọng vào việc tăng tỷ lệ nữ giới trong 200 vị trí điều hành từ khoảng 20% ​​hiện nay lên 30% vào năm 2022. Mục tiêu này là một bước tiếp theo trong hành trình của Nestlé hướng tới  bình đẳng giới.

Chúng tôi tin rằng việc tạo một môi trường làm việc đa dạng với tỷ lệ nữ giới cao hơn ở các vị trí lãnh đạo sẽ củng cố văn hóa hòa nhập và giúp Nestlé trở thành một môi trường làm việc tốt hơn. Chúng tôi đang đặt ra những mục tiêu có thể đo lường được để giữ sự cam kết của mình. Chúng tôi biết việc tăng cường bình đẳng giới trong Công ty sẽ quá trình đưa quyết định tốt hơn, những sự đổi mới mạnh mẽ hơn và nâng cao sự hài lòng của nhân viên.

Mark Schneider, Nestlé CEO

Năm 2019, chúng tôi đã đưa ra  kế hoạch hành động để tăng tỷ lệ nữ giới ở các vị trí điều hành cấp cao trên toàn cầu. Kế hoạch về bình đẳng giới bao gồm các hoạt động sau:

- Hỗ trợ tất cả các quản lý nhằm tạo nên một nơi làm việc hòa nhập và đảm bảo rằng họ được đào tạo về sự thiên vị không chủ đích;
- Khuyến khích sử dụng chương trình nghỉ phép có lương cho những nhân viên có con nhỏ tại Nestlé và các chính sách làm việc linh hoạt trong tất cả các Công ty của Nestlé;
- Tăng cường các chương trình cố vấn và tài trợ để chuẩn bị cho những nhưng viên nữ tiềm năng nhằm đảm nhiệm các vị trí điều hành cấp cao;
- Tuyển dụng và thúc đẩy nhiều nữ giởi ở các vị trí điều hành cấp cao;
- Xem xét kết quả với các nhà lãnh đạo cấp cao để thúc đẩy bình đẳng giới và đảm bảo tiến độ;
- Tiếp tục nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ mức lương công bằng và loại bỏ các yếu tố tạo ra khoảng cách giới trong chi trả;
- Chia sẻ tiến độ trong báo cáo Tạo giá trị chung hàng năm của Nestlé.

careers_bloomberg

Kế hoạch bính đẳng giới của Nestlé củng cố cam kết của chúng tôi để tăng cường bình đẳng giới trong nguồn nhân lực lao động tại Nestlé. Chúng tôi tự tin rằng tất cả mọi người, bất kể nam giới và nữ giới, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và góp phần tạo ra một môi trường làm việc tốt đẹp hơn.

Béatrice Guillaume-Grabisch, Executive Vice President, Head of Group Human Resources and Business Services


Với 308.000 nhân viên từ 177 quốc tịch khác nhau và có mặt ở 189 quốc gia, sự thấu hiểu về văn hóa rất quan trọng đối với Nestlé và chúng tôi ưu tiên hỗ trợ  thông qua các chương trình khác nhau cho lãnh đạo và nhân viên của Nestlé nhằm: 
- Thấu hiểu sự tác động của khác biệt văn hóa lên cách làm việc của nhân viên 
- Thấu hiểu cách đưa ra phản hồi, góp ý hiệu quả với từng nền văn hóa khác nhau 
- Tìm hiểu, thích nghi với cách giao tiếp và hành vi xã hội giữa những nền văn hóa khác nhau
- Nhân viên sẽ được học những chương trình này thông qua hội thảo và những lớp học online.

Photo5

Trao quyền cho các thế hệ khác nhau tại nơi làm việc

 

 

Tại Nestlé, tính Đa dạng & Hội nhập được thể hiện qua việc đảm bảo sự hội nhập và bình đẳng luôn được dành cho mọi người qua tất cả các thế hệ. Năm 2017, Nestlé Pháp đã tổ chức Ngày Thế hệ Trẻ, bao gồm rất nhiều các hội thảo cố vấn ngược, trao đổi và tranh luận giữa các thế hệ. Trong ngày này cũng đồng thời tổ chức các Thử thách Thế hệ Trẻ, yêu cầu các nhóm tham gia phải phát triển và trình bày các đề xuất về cách xây dựng ‘Nestlé của ngày mai". Các đội được chọn vào vòng chung kết được mời để trình bày đề xuất của họ cho quản lý cấp cao.

 

Trao quyền cho người khuyết tật

 


Chúng tôi mong muốn xây dựng văn hóa dựa trên những điểm mạnh và tập trung vào năng lực của từng cá nhân. Chúng tôi đã phát triển một quy trình tự đánh giá toàn cầu cho tất cả các thị trường của mình để tự đánh giá dựa trên mức độ bao gồm và các hoạt động cho người khuyết tật tại nơi làm việc. Mục tiêu là để theo dõi tiến độ những ví dụ thực hành tốt nhất trong các khóa đào tạo và nhận thức, thực hành trở lại làm việc, khả năng tiếp cận và sắp xếp tại nơi làm việc.                                                                                                    

Các chương trình địa phương nhằm tăng việc làm cho nguồn nhân lực người khuyết tật với khả năng khác nhau cũng được áp dụng tại nhiều thị trường Nestlé khác nhau. Các ví dụ bao gồm Nestlé Áo đã công khai 2 sáng kiến được hỗ trợ bởi các tổ chức chính phủ FAB và WUK. Nestlé Pháp đã ký "Thỏa thuận dành cho nhóm người khuyết tật", được lập dựa trên ba cam kết:

- Đảm bảo ổn định công việc cho người khuyết tật,
- Tuyển dụng và hỗ trợ hội nhập người khuyết tật,
- Tăng cường đào tạo và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về chủ đề này

 

CEI2018

Chúng tôi cũng nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức về LGBT+ (đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, chuyển đổi giới tính, +) và hợp tác với các tổ chức bên ngoài.

 


Kể từ năm 2018, chúng tôi hỗ trợ Tiêu chuẩn Ứng xử của Liên Hợp Quốc để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong việc giải quyết vấn đề phân biệt đối xử với người đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, chuyển giới và liên giới tính (LGBTI).

Những nỗ lực tại địa phương của chúng tôi đã được khen thưởng tại Hoa Kỳ: Nestlé Hoa Kỳ và Nestlé Purina PetCare nhận được điểm số lần lượt là 95% và 100% trên Chỉ số bình đẳng trong doanh nghiệp 2018 (CEI), một khảo sát toàn quốc và báo cáo về chính sách và hoạt động của công ty liên quan đến bình đẳng nơi làm việc dành cho giới đồng tính nữ, đồng tính nam, lương tính, chuyển giới (LGBTQ), được quản lý bởi Quỹ Chiến dịch Nhân quyền.

Các chương trình đào tạo, hội thảo của chúng tôi về Đa dạng, Hòa nhập và sự thiên vị không chủ đích nhằm đảm bảo tất cả nhân viên của chúng tôi thực hiện cam kết của Nestlé. Trong 2017, chúng tôi đã đưa ra một loạt các hội nghị trên toàn thế giới tên là “Leading Together”. Các hội nghị này có cả nam và nữ thuộc mọi thế hệ ở mọi cấp độ để thảo luận và tranh luận về cách chúng ta có thể tiến xa hơn trên hành trình Đa dạng & Hòa nhập.

Tính đến năm 2019, Nestlé có hơn 25 mạng lưới nhân viên trên toàn thế giới.

Một trong những giải pháp để duy trì văn hóa đa dạng lâu dài và hội nhập là giảm thiểu những sự thiên vị không chủ đích tại nơi làm việc.

Sự thiên vị không chủ đích là cách nhìn nhận về một số nhóm người nhất định do các cá nhân nhận định một cách không chủ đích. Mọi người đều có niềm tin vô thức về các nhóm xã hội và văn hóa khác nhau, và những định kiến ​​này hình thành một xu hướng nhìn nhận về thế giới bằng cách phân loại nhóm khác nhau.

Các hội thảo và đào tạo về chủ đề này được tuyên truyền rộng rãi đến nhân viên:

Các hội thao 3này giúp nhân viên hiểu rõ hơn, chia sẻ những câu chuyện thực tế và tìm hiểu những giải pháp thiết thực.

Các chương trình đào tạo và công cụ kiểm tra cho phép nhân viên khám phá và đo lường những sự thiên vị không chủ đích mà họ có thể không biết và làm theo các khuyến nghị cho sự phát triển cá nhân cũng như sự phát triển văn hóa của chúng ta. Năm 2018, 1464 đã được đào tạo, nâng tổng số lên 12120 nhân viên kể từ năm 2015.

Thông tin thêm về Sự thiên vị không chủ đích:

Nestlé Ấn Độ đã phát triển một chương trình tùy chỉnh bằng tiếng Hindi để đào tạo nhân viên nhà máy; 135 thành viên công đoàn trên bốn nhà máy đã được đào tạo, và họ xếp tầng chương trình cho nhân viên, được hỗ trợ bởi các đội nhà máy HR HR. Chương trình đã được mở rộng cho các nhà máy khác vào năm 2018.

Nestlé Trung Đông đã tổ chức một sự kiện hòa nhập và đa dạng kéo dài hai ngày dành cho các thành viên của Ban Giám Đốc (Mancom), được hỗ trợ bởi Trưởng phòng Đa dạng và Hòa nhập Toàn cầu. Hội thảo nâng cao nhận thức bằng tiếng Anh đã được ghi lại và cung cấp cho tất cả nhân viên, với phụ đề bằng tiếng Ả Rập và tiếng Farsi.

Thumbnail