Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Trang chủ Nestlé Việt Nam

Dinh Dưỡng, Nước và Phát triển nông thôn

"Tạo Giá Trị Chung" được Nestlé đưa vào chiến lược kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn từ khi sáng lập vào năm 1866

Cơ hội phát triển sự nghiệp

Không chỉ mang đến một công việc, Nestlé còn mở ra cho bạn cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài và phong phú.

Dinh Dưỡng, Sức Khỏe & Sống Vui Khỏe

Chiến lược về Dinh dưỡng và Sống Vui Khỏe thể hiện xuyên suốt qua các dòng sản phẩm của Nestlé. Bạn sẽ nắm bắt cách sở hữu một chế độ ăn uống lành mạnh qua chuyên mục này.

 

Các thương hiệu của chúng tôi